VSTGUI  4.10
Graphical User Interface Framework not only for VST plugins
UTF8String Member List

This is the complete list of members for UTF8String, including all inherited members.

assign(UTF8StringPtr str)UTF8String
begin() const noexceptUTF8String
clear() noexceptUTF8String
CodePointIterator typedefUTF8String
copy(UTF8StringBuffer dst, SizeType dstSize) const noexceptUTF8String
data() const noexceptUTF8Stringinline
empty() const noexceptUTF8Stringinline
end() const noexceptUTF8String
getPlatformString() const noexceptUTF8String
getString() const noexceptUTF8Stringinline
length() const noexceptUTF8Stringinline
operator bool() const =deleteUTF8Stringexplicit
operator const UTF8StringPtr() const noexceptUTF8Stringinline
operator!=(UTF8StringPtr str) const noexceptUTF8String
operator!=(const UTF8String &str) const noexceptUTF8String
operator!=(const StringType &str) const noexceptUTF8String
operator+(const UTF8String &other)UTF8String
operator+(StringType::value_type ch)UTF8String
operator+(const StringType::value_type *other)UTF8String
operator+=(const UTF8String &other)UTF8String
operator+=(StringType::value_type ch)UTF8String
operator+=(const StringType::value_type *other)UTF8String
operator=(const UTF8String &other)UTF8String
operator=(const StringType &other)UTF8String
operator=(UTF8String &&other) noexceptUTF8String
operator=(StringType &&str) noexceptUTF8String
operator=(UTF8StringPtr str)UTF8Stringinline
operator==(UTF8StringPtr str) const noexceptUTF8String
operator==(const UTF8String &str) const noexceptUTF8String
operator==(const StringType &str) const noexceptUTF8String
SizeType typedefUTF8String
StringType typedefUTF8String
UTF8String(UTF8StringPtr str=nullptr)UTF8String
UTF8String(const UTF8String &other)UTF8String
UTF8String(const StringType &str)UTF8Stringexplicit
UTF8String(UTF8String &&other) noexceptUTF8String
UTF8String(StringType &&str) noexceptUTF8String